Geachte leden, ouders en verzorgers,

In maart van dit jaar kwam het er ineens helemaal anders uit te zien. De uitbraak van het Covid-19 virus met de intelligente lockdown die vervolgens over Nederland en dus ook over Deurne werd uitgerold, legde alle activiteiten van onze turn- en gymsport stil.
We hebben u als bestuur via de diverse corona updates op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de besluiten die we elke keer weer naar aanleiding van de persconferenties van de regering hebben genomen. Gelukkig kunnen we nu zij het nog steeds met beperkingen onze activiteiten weer oppakken en sporten we deze zomer langer door dan normaal.


We willen u voor de “bouwvakvakantie”-periode ook graag nog op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw van het gymsportcentrum. Want we horen jullie al denken; “Gebeurt er eigenlijk nog wel iets aan onze nieuwe turnhal?” En we snappen dat jullie je dat afvragen. 
Toch hebben we niet stil gezeten. Na de toekenning van de subsidie door de gemeente in juli 2019 zijn we voortvarend aan de slag gegaan en hebben we een tweetal vrijwilligers avonden belegd om een team samen te kunnen stellen en aan de slag te gaan met de taak om een nieuw gymsportcentrum te realiseren. Trots zijn we erop dat velen hun hulp hebben toegezegd. 
We stonden in de startblokken om in september 2019 aan de slag te gaan. Het realiseren van een gymsportcentrum in samenwerking met IVO Deurne op het terrein van IVO Deurne.
Echter omdat IVO Deurne ook bouwplannen heeft voor een nieuw Alfrink college en een nieuwe Sprong had IVO Deurne meer tijd nodig om hiervoor groen licht te krijgen van OMO, de overkoepelende organisatie, die hierover gaat en de bouwplannen moet goedkeuren. 
Begin 2020 stonden ook voor IVO Deurne de lichten op groen om aan de slag te kunnen. We zijn direct weer aan tafel gegaan om de vervolgstappen te bepalen en tijdens de corona tijd hebben we middels Teams vergaderingen onze contacten verder voortgezet.
De eerste stap voor IVO Deurne is het aanbesteden van de architecten selectie. 
Om het gymsportcentrum hierin goed mee te nemen hebben we Peter Bus van de KNGU een eerste pakket van eisen laten opstellen en een bruto benodigde vloeroppervlak die als uitgangspunten meegegeven zijn in de architectenselectie. 
Elke deelnemende architect diende een visie uit te werken van de nieuwe schoolgebouwen en daarin meegenomen de realisatie van een gymsportcentrum. 
De architecten selectie is voor de zomervakantie afgerond en een architect is gekozen. Dat betekent dat we nu eind augustus / begin september 2020 dan toch eindelijk aan de slag kunnen met het verder uitwerken van de plannen om tot realisatie van het nieuwe gymsportcentrum te komen. We gaan een intensief traject tegemoet de komende tijd.


In de afgelopen periode hebben we ook contact gehad met Bergopwaarts. Immers Bergopwaarts is druk bezig met plannen maken voor het bouwen van huizen aan de Pastoor Jacobsstraat en Schutsboom, de plek waar we nu nog steeds tijdelijk gehuisvest zijn. 
In dit gesprek is naar voren gekomen dat deze plannen voortvarend lopen en dat betekent dat we geen verlenging meer kunnen krijgen van onze gebruiksovereenkomst en derhalve dat we 31 maart 2021 het pand moeten verlaten omdat dit gesloopt gaat worden ten behoeve van woningbouw.


Ondanks het goede nieuws dat we aan de slag kunnen in samenwerking met IVO Deurne voor de realisatie van het nieuwe gymsportcentrum ontstaat er spanningsveld tussen wanneer we kunnen verwachten dat het nieuwe gymsportcentrum gereed is en het moment dat we onze tijdelijke locatie aan de schutsboom moeten verlaten.
Dit betekent dat we een flinke uitdaging hebben om een oplossing te vinden om de tijd tussen 31 maart 2021 en de datum waarop het nieuwe gymsportcentrum gereed kan zijn te overbruggen. Dit is opnieuw een flinke uitdaging voor onze club.
Het bestuur is daarom actief op zoek naar mogelijke oplossingen en heeft hiervoor al overleg gehad met wethouder Verhees maar ook al met enkele ondernemers die ruimtes beschikbaar hebben voor verhuur.  Uiteraard moeten die ruimtes voldoende hoog zijn om onze turn- en gymactiviteiten op goede manier op een andere plaats voort te kunnen zetten.
Maar op dit moment hebben we nog geen oplossing,
Daarom roepen we ook jullie hulp in! 
Heb je ideeën of ken je ondernemers die wellicht mogelijkheden hebben voor een overbrugging van onze club dan willen we u vragen dit aan ons AUB te laten weten zodat we hierover in gesprek kunnen gaan. Elke tip is nuttig.


Op de jaarvergadering die we hebben gepland op 21 september 2020 praten we jullie graag verder bij en kunnen we meer vertellen over de uitkomst van de architectenselectie en de realisatie van ons nieuwe gymsportcentrum.


Tot slot willen we u allen een hele fijne vakantie toewensen en zien u graag weer in het nieuwe seizoen die we hopelijk ondanks het coronavirus goed van start kunnen gaan.