De ledenadministratie is gewijzigd, Auke heeft dit van Mea overgenomen.

Aanmeld-, Afmeld- en wijzigingsformulieren kunnen voortaan gemaild worden aan ledenadministratie @ kdodeurne.nl (zonder spaties)