De oprichting van K.D.O. was in feite een heroprichting, want in het begin van de 20e eeuw, zo rond 1915, (zie foto hieronder) was er in Deurne al een andere gymnastiekvereniging actief die eveneens de naam K.D.O. droeg. Op een nog onbekend moment is de KDO van het eerste uur opgeheven.


In 1940 is het nieuwe en huidige KDO (her)opgericht. Kapelaan Spanjers vroeg aan Piet van Dijk, die als kleine jongen al aan gymnastiek en turnen was verknocht, om de jongens van het patronaat Rust Roest op turngebied wat les te willen geven. Dat was het begin van het huidige KDO. Er werd een nieuw voorlopig bestuur gevormd, bestaande uit Leo van de Eijnden, Antonie van Dijk en Jac van Dijk (broers van Piet). Piet van Dijk werd technisch leider. In korte tijd had de vereniging 40 leden en na een uitvoering in het patronaat aan de Kruisstraat stroomden nieuwe leden toe. Turntoestellen waren echter maar schaars voorhanden.

In oktober 1942 werd de vereniging uitgebreid met een damesafdeling o.l.v. Zus Martens, Riek van Baars, Miep van de Eijnden, Jo Martens en Wil van Wees. Begin veertiger jaren stichtte Hub van Doorne Circus ’t Hoefke, waarvoor KDO de acrobaten leverde. Piet van Dijk werd directeur en Trapezewerker.

 

Talentvolle leden van K.D.O. hielden de vaandels hoog. De meisjes, onder de bekwame leiding van Toon Daelmans, konden zich meten met andere turnverenigingen. Er werden grote prestaties geleverd. In de jaren 1970-1990 hebben achtereenvolgens Piet van Dijk, Joop Nieuwenhuizen (uit Maasbree), Wim Kivits, Guus Willems, Twan van Doorne, en Jan Heesakkers zich ingezet als trainers van de jongensgroepen. Bart van Empel was een stuwende kracht achter de jongensgroepen. Bij de dames werden de trainingen gegeven, o.a. Helena van Bree en Maria van Lieshout. In de beginjaren van het nieuwe millennium is er een ACRO-groep (acrobatische gymnastiek) opgericht onder de bezielende leiding van Linda Berkers, een prachtige afdeling binnen KDO met nationale successen op diverse niveaus.