Op woensdag 30 maart tijdens de jaarvergadering werden 8 jubilarissen gehuldigd. Bianca Janssen en Mara van de Manakker zijn alle twee 25 jaar lid. Ze ontvingen uit handen van voorzitter Leo Cuijpers een bloemetje en een cadeau. Verder werd bekend dat KDO Deurne naar aanleiding van het 75-jarige jubileum een boek wil uitgeven over de geschiedenis van de vereniging. Althans bij voldoende belangstelling.

Behalve de twee zilveren jubilarissen werden vorige week woensdag ook Bo Goossens, Kim Verberne, Britt Claassen, Iris van de Beek, Vera Vlemmings en Ye-Lin Libregt in het zonnetje gezet. Zij zijn allemaal 12,5 jaar lid van KDO Deurne.
Tijdens de jaarvergadering werden verder twee bestuursleden herkozen en is Wendy van de Berg toegetreden tot het bestuur. In het bestuur werd afscheid genomen van Mariska Hurkmans. Ze verzorgde binnen het bestuur de indeling van de groepen en de lestijden en was eerste contactpersoon voor de leden en nieuwe leden. Voorzitter Leo Cuijpers en penningmeester Mea Heesakkers waren aftredend en herkiesbaar en werden bij acclamatie herkozen. Op voordracht van het bestuur werd Wendy van de Berg tot nieuw lid gekozen binnen het bestuur.