Formulieren

Omdat zowel het aanmeldingsformulier als het wijzigingsformulier tevens machtiging zijn voor automatische incasso, moeten deze formulieren uitgeprint, ondertekend en ingeleverd worden

Aanmeldingsformulier (downloaden en printen)

Aanmeldingsformulier Nijntje (downloaden en printen)

Wijzigingsformulier (downloaden en printen)

Incassoformulier wedstrijdbijdrage (downloaden en printen)

Aanvraagformulier Strippenkaart

Opzeggen lidmaatschap (downloaden en printen)

Checklist Senioren (downloaden en printen)

Vrijwilligersovereenkomst

Formulieren a.u.b. volledig en duidelijk met blokletters invullen.

De formulieren kunt u inleveren bij de leiding van de groep of opsturen naar:
KDO Deurne, Postbus 10, 5750 AA  Deurne

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement liggen op verzoek ter inzage bij het secretariaat. Onze privacy-verklaring staat hier

 

Formulieren