Overeenkomstig het besluit genomen in de Algemene LedenVergadering van maart 2017 is onderstaande contributie met ingang van 1 augustus 2018 van kracht en is inclusief de contributie aan de KNGU.

Het contributiejaar omvat een verenigingsjaar, dus van augustus t/m juni daaropvolgend. De contributie wordt in 11 maandelijkse termijnen geïncasseerd (niet in juli of augustus, afhankelijk van zomervakantie), door middel van een af te geven machtiging automatische betaling.
Opzeggen van het lidmaatschap kan halfjaarlijks per 1-7 of per 1-1, met inachtneming van een maand opzegtermijn.
 
 
Bankrelatie: Rabobank Deurne rekeningnr. NL80 RABO 0110 8036 55
 
 
1 uur training per week
13,00 per maand 143,00 per jaar
Elk 2e en 3e uur per week 6,70 per uur / maand 73,70 per jaar
Elk 4e uur en volgend uur per week 4,70 per uur / maand
51,70 per jaar
Inschrijfgeld 10,00
Eenmalig

 

Met ingang van 1 september 2016 is het ook mogelijk om een "strippenkaart" te kopen.

De kosten hiervan zijn € 44,00 voor 10 lessen van één uur of € 65,00 voor 10 lessen van 1 ½ uur. De kaart is 6 maanden geldig en moet vooruit betaald worden door overmaking van het bedrag naar de bankrekening van de KDO Deurne bij de Rabobank.

Op de kaart wordt aangegeven in welke groep geturnd zal worden, het is niet mogelijk om in een andere les te gaan turnen.

Is een groep vol, dan zal er voor deze groep geen strippenkaart uitgegeven worden. Ook voor de wedstrijdgroepen is geen strippenkaart beschikbaar.

Strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de leiding van de groep.