Op zaterdag 8 oktober 2016 is Leo Cuijpers voorgedragen en benoemd tot bondsraadlid van de KNGU op de bondsraadvergadering te Lexmond.

De bondsraad is het hoogste orgaan in de bestuursstructuur van de KNGU waaronder ruim 1100 gymnastiek en turnverenigingen vallen en bepaalt mede het beleid van de KNGU en heeft daarnaast een controlerende taak. De bondsraad bestaat uit 5 districten en ieder district heeft 4 bondsraadleden. Sinds kort had district Zuid een vacature. Vanuit het district is Leo Cuijpers gevraagd om zitting te nemen in de bondsraad. Gijs Naus, districtsmedewerker clubmanagement: “Wij zijn heel blij dat Leo Cuijpers onze regio Zuid in de bondsraad gaat vertegenwoordigen. We kennen hem als een betrokken bestuurder. Hij is ambitieus en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij op een goede manier een bijdrage zal leveren ten goede van de gymnastiek en turnsport. Dat hebben we onder andere gezien in de participatie in het project Club voor de Toekomst waar KDO Deurne bij de laatste 13 clubs is overgebleven die het project helemaal hebben doorlopen.”

Leo Cuijpers werd in de jaarvergadering van 22 maart 2012 gekozen tot voorzitter van KDO Deurne. In de afgelopen 4,5 jaar was hij naast de reguliere bestuurstaken betrokken bij de vernieuwing van de website, de oplossing tot tijdelijke huisvesting in de Dr. Hub van Doorneschool, het 75 jaar jubileum van de vereniging in 2015 en de voorbereidingen om te komen tot definitieve nieuwe huisvesting voor de bijna 400 leden tellende vereniging.