Expositie KDO geopend door trotse voorzitter Leo Cuijpers


KDO-voorzitter Leo Cuijpers (staand aan tafel) opende de expositie. Geheel rechts bestuurslid Auke Veenema en naast hem secretaris Marcel van Nunen van KDO Deurne.
Geheel links voorzitter Rob Berkvens van Heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne.

Zondag 8 november heeft onze trotse voorzitter Leo Cuijpers de jubileumexpositie van onze vereniging in het Heemhuis aan de Stationsstraat 73 geopend: 75 Jaar KDO en meer!
Trots, omdat de vereniging in feite al ruim honderd jaar bestaat en steeds in staat is gebleken in te spelen op veranderende behoeften aan bewegingsvormen en daarmee veel leden aan zich wist en weet te binden.

Het jubileumjaar van de KDO kent een programma vol activiteiten die veel inzet vragen van bestuur en leden. Daarom was volgens Cuijpers het initiatief van de Heemkundekring, en met name van Josée van der Loo van de werkgroep Exposities, om een tentoonstelling met historische terugblik te organiseren zeer welkom.
In de tentoonstelling wordt de historie van de KDO Deurne in vitrines in beeld gebracht. Er zijn o.a. documenten, foto’s, attributen, kleding, vaandels en behaalde prijzen te zien. Tevens wordt aandacht besteed aan personen die een belangrijke rol hebben gespeeld binnen en voor de vereniging. Ook het succes van Circus ’t Hoefke in de periode 1947-1957 wordt belicht.

Voor velen zal een bezoek aan de tentoonstelling de herinneringen aan gebeurtenissen en personen weer doen opleven. Leo: “KDO Deurne is diep geworteld in onze samenleving. Elke Deurnese familie telt wel een lid van onze vereniging en een aantal families zelfs meerdere.” Op zich niet zo verwonderlijk, want de vereniging heeft zowel kleuters vanaf 2 jaar tot en met senioren op hoge leeftijd een scala aan bewegingssporten te bieden. (Zie: www.kdodeurne.nl )

Krasse honderdjarige
Leo ging ook in op de voorloper van de huidige vereniging, die in 1913 onder dezelfde naam, KDO Deurne, werd opgericht. Eigenlijk is de KDO daarom niet een vitale 75-jarige, maar een minstens zo krasse honderdjarige.
“We weten dat de oprichting in 1913 gebeurde bij Koninklijk besluit. We weten ook dat zo’n besluit 29 jaar geldig was en dan opnieuw aangevraagd moest worden. Een eenvoudig rekensommetje brengt ons dan naar het jaar 1942, toen Nederland bezet was door de Duitsers. Dat zal de reden zijn geweest dat de nieuwe KDO in 1940 op initiatief van kapelaan Spanjers met Piet van Dijk als leider werd opgericht.” (zie ook: www.Deurnewiki.nl )


Huisvesting
Voorlopig blijft KDO Deurne nog gehuisvest in de gymzaal van het voormalige Hub van Doornecollege.
“Iedereen weet dat er voor die locatie plannen gemaakt worden. Maar wij zijn blij dat we ons huurcontract met Bergopwaarts hebben kunnen verlengen tot 1 januari 2018. Intussen zijn we druk bezig om voor onze vereniging een nieuwe huisvesting te vinden. Veel kan ik daar nog niet over zeggen, maar het zal een locatie moeten zijn die toegerust is voor de vele disciplines die we al kennen binnen onze vereniging en voor nieuwe takken binnen de bewegingssport die we ook nu ontwikkelen.”

Openingstijden
De tentoonstelling ‘75 Jaar KDO Deurne en meer!’ is te zien tot en met 26 februari 2015. Het heemhuis is daarvoor elke tweede en vierde zondag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00
uur en elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur. Gratis toegang.

Bron: Weekblad voor Deurne