Hoe te handelen bij aankomst KDO zalen:


● Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid
● Auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken en laat gymnasten zoveel mogelijk alleen naar binnen gaan
● Kinderen tot en met 8 jaar mogen door één volwassenen begeleidt worden, vanaf 9 jaar wachten ouders zoveel mogelijk buiten of in de auto op hun kind
● Fietsen komen op de normale fietsplek te staan; fiets “parkeren” en direct naar binnen gaan en houdt daarbij ook rekening met 1,5 meter afstand, ook als je de zaal weer verlaat
● Er is een looproute gemaakt, volg deze dan ook strikt. Zie onderstaand filmpje:


● Ouders/begeleiders die hun kind binnen op komen brengen of halen, dienen daarvoor plaats te nemen op de gemarkeerde plekken (kruizen) in de wachtruimte
● Ouders/ begeleiders mogen geen andere ruimtes betreden dan de wachtruimte en de looproute naar buiten. Er mogen geen ouders/begeleiders blijven kijken
de looproute naar buiten:


● Volg de instructies van de leiding voor het wegbrengen en ophalen van het kind
● De gymnasten mogen maximaal vijf minuten voor aanvang van de lessen plaats nemen in de kleedkamer en wachten daar totdat de leiding hen daar komt halen. Ben je eerder, dan wacht je buiten op gepaste afstand of in de auto, totdat het tijd is om naar binnen te gaan


Naleving hygiëne- en veiligheidsregels:
● Kom zoveel mogelijk al in sportkleding naar de gymzaal, gelegenheid tot omkleden is beperkt
● Ga thuis naar het toilet voordat je naar de training komt
● Bij aankomst heeft iedereen de handen gewassen en bij het betreden en het verlaten van de zaal kun je je handen desinfecteren
● Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
● Gebruik papieren zakdoekjes
● Haren goed vast maken, zodat je niet onnodig aan je gezicht hoeft te komen
● Neem je eigen flesje water mee en markeer het met jouw naam
● Blijf thuis wanneer jij of iemand in je huishouden klachten heeft
● De hoofdtrainer/trainster is het aanspreekpunt als corona verantwoordelijke


Voor alle andere regels die niet specifiek genoemd zijn, hanteren we als KDO het protocol dat door NOC*NSF opgesteld is. Deze is te downloaden op onderstaande link:
https://nocnsf.nl/sportprotocol