Yes! We mogen weer binnen gaan trainen!

De overheid en het RIVM hebben hiervoor akkoord gegeven in de laatste persconferentie. We gaan op woensdag 1 juli weer starten met de trainingen,
we trainen dan op de tijden zoals we voor corona trainden. (uitzonderingen worden met de betrokken leden gecommuniceerd).

Voor het protocol klik hier


Training recreanten 5 juli
Omdat de recreanten niet buiten hebben kunnen trainen is er voor een extra trainingsmoment ingezet op zondagmiddag 5 juli van 13.30 tot 14.45 voor alle recreanten tot en met 7 jaar
en van 15.00 tot 16.15 uur voor alle recreanten vanaf 8 jaar.

De recreanten hebben hiervan al een mail ontvangen en kunnen zich inschrijven voor deze extra trainingsuren.


Vakantie trainingen
We hebben veel trainingen en gezelligheid gemist door deze coronacrisis, we willen alle leden daarom de mogelijkheid aanbieden om tijdens de zomervakantie door te trainen.
In de bouwvakvakantie zal er niet getraind worden, dus KDO heeft vakantie van maandag 27 juli tot en met zondag 16 augustus. Meer info omtrent deze trainingen volgt volgende week.


Contributie
Zoals aangegeven in de eerdere nieuwsbrief zal er in de maand juli geen contributie geïnd worden, voor de maand augustus zullen de leden de helft van de contributie betalen.


Ledenvergadering
Zet het alvast in je agenda! De uitgestelde ledenvergadering zal (onder voorbehoud) gehouden worden op 21 September, op 1,5 meter afstand en met in acht neming van de regels van het RIVM.
Meer informatie volgt.


Wij danken jullie voor alle steun en het geduld, we hopen dat dit in stijgende lijn doorgaat en dat we vanaf 1 september weer “normaal” kunnen gaan trainen.