In december 2014 kreeg KDO Deurne na goed en constructief overleg met de eigenaar Bergopwaarts van de oude Dr. Hub van Doorneschool en de gemeente het groen licht om tijdelijk gehuisvest te blijven in deze voormalige school. Vervolgens is het bestuur begin 2015 direct aan de slag gegaan met de uitdaging een nieuwe huisvesting voor onze vereniging van 400 leden te realiseren. KDO Deurne had een contract voor huisvesting tot 1 januari 2018, maar Bergopwaarts gedoogt de KDO tot zij een andere accommodatie hebben.

 

Na eerst de mogelijkheden op het sportvierkant bekeken en besproken te hebben met diverse betrokken partijen is vervolgens het scholenvierkant in beeld gekomen vanwege de interessante mogelijkheden van sporttalent ontwikkeling in combinatie met onderwijs. Er heeft overleg plaatsgevonden met IVO Deurne en met OMO, met de gemeente om vervolgens met ondersteuning van een accommodatie specialist van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) een realistisch plan (business case) uit te werken. Een realistisch plan om te komen tot een toekomst proof gymsportcentrum in Deurne waarbij KDO Deurne een brede maatschappelijke functie kan vervullen waarbij bewegen in de breedste zin van peuter tot senior invulling krijgt. In juli heeft de vereniging een officiële subsidie aanvraag ingediend met de businesscase als uitgangspunt. Het plan voor het realiseren van een gymsportcentrum in Deurne wordt voor opiniërend beraad voorgelegd aan de commissie Wonen en Vastgoed op maandag 11 september 2017.

 

Een nieuwe accommodatie voor KDO Deurne is van essentieel belang omdat enerzijds de huisvesting in de huidige accommodatie contractueel verloopt maar daarnaast het gebouw ook in een slechte staat verkeerd. Het overgrote deel van de oude Dr. Hub van Doorne school is al gesloopt vanwege brandveiligheid. En het restant waarin nu de KDO nog is gehuisvest is o.a. met enkele beglazing in ijzeren kozijnen enorm kostbaar op het gebied van energie en te duur in onderhoud wetende dat het uiteindelijk toch gesloopt zal moeten worden. KDO Deurne heeft sinds 2011 dankbaar gebruikt gemaakt van de tijdelijke huisvesting in de voormalige LTS, beter dan geen huisvesting, maar het wordt hoog tijd voor een nieuwe accommodatie zodat de club op verantwoorde wijze verder kan groeien en haar maatschappelijke rol invulling kan geven.

 

Voor geïnteresseerden organiseert het bestuur een informatiebijeenkomst op maandag 4 september 2017 voorafgaand aan de kadervergadering van 19:30 uur tot 20:30 uur in de kantine.

De commissie Wonen en Vastgoed van de gemeente Deurne heeft op maandag 11 september de plannen van de KDO op de agenda staan, voor meer informatie alsmede voor de businesscase klik hier